VIENNAFAIR 2009 / Wojciech Bąkowski, Maurycy Gomulicki, Konrad Smoleński, Radek Szlaga

7 — 10.05.2009

Przerwa wakacyjna. Zapraszamy ponownie od 20 sierpnia | Summer break. Gallery will be open from August 20th