SWAB Barcelona 2017 / Bianka Rolando, Honza Zamojski

28.09 — 1.10.2017

Seria prac Bianki Rolando Triumphzug odwrócony składa się z grafik, w których pojawia się obraz dwóch symbolicznych pochodów będących metaforą naszego stosunku do rzeczywistości. Triumphzug to klucz intelektualny. Motyw ten pojawia się nie tylko w sztuce, ale także w literaturze pięknej. Orszak triumfalny jest tak naprawdę orszakiem zniewolenia.Triumphzug odwrócony to metafora tych części, które nie pasowały do pochodu pyrrusowego zwycięstwa, pochodu siły i materialnego dobrobytu, które udało się odwrócić z pochodu zmierzającego do śmierci bardzo, bardzo materialnej.
Tytułowe odwrócenie pochodu zwycięstwa odbywa się nie tylko przez zmianę tytułu, ale przede wszystkim przez formę grafiki – odwrócenie pozytywu do negatywu. Artystka pracowała, rysując pozytywy, które potem odwracała i sprawdzała, jak działają one w negatywach, by potem po raz kolejny powracać do pozytywów, wiedząc, jaki efekt grafczny chciałaby uzyskać w negatywie. Przypominało to pracę z klasyczną matrycą grafczną i z kolejnymi próbami przekształceń. To nawiązanie do klasycznej formuły sprawdzania odbitkii matrycy. Triumphzug musiał więc zostać odwrócony właśnie poprzez grafkę, która ma u podstaw poszukiwanie nowych rozwiązań w wielości odbitek kształtujących nową głębię.

SWAB Barcelona
28.09 — 1.10.2017
www.swab.es

PAVELLÓN ITALIANO
Feria Barcelona
Barcelona, ES