NADA Miami 2017 / Marcin Dudek, Radek Szlaga, Aleksandra Waliszewska

7 — 10.12.2017

Tegoroczna prezentacja LETO przedstawia prace trójki artystów, które wprowadzają nas jednocześnie w w niewinny i beztroski świat dojrzewania, jak również w świat pełen przemocy i zakazów. W wybranych pracach artyści prezentują niezwykle istotny moment przejścia z młodości w dorosłość, kiedy wewnętrzne przejawy buntu zderzają się często z potrzebą uległości, a co za tym idzie z naiwnym posłuszeństwem. Spojrzenie wstecz na tamten czas pokazuje problem formowania własnej tożsamości, a przez to określania i przyjmowania danych ról wobec ustalonych zachowań społecznych.

Marcin Dudek prezentuje prace z serii To Close For Comfort, która przedstawia autobiograficzne poszukiwania śledzące linie między subkulturą piłki nożnej a zorganizowaną przestępczością. Wśród zgromadzonych materiałów wystawia wycinki fotografii z kronik policyjnych, które pokazują go jako uczestnika tamtych wydarzeń. Dokumenty te potwierdzają autentyczność jego młodzieńczych działań, które dziś stają się przedmiotem artystycznych interwencji związanych z estetyzacją przemocy.

Aleksandra Waliszewska prezentuje dwie płaskorzeźby ukazujące wizerunek dziewczynki, nad którym górują postacie koni i węży. Artystka świadomie wykorzystuje w tym przypadku mało popularną dziś technikę płaskorzeźby. Niewinna nagość dziewczynki uwikłana w animalistyczną ornamentykę prezentuje sytuację rodem z antycznej sztuki dekoracyjnej i budzi pewien niepokój, kierując uwagę na odwieczne mechanizmy naruszania określonych tabu.

Radek Szlaga powraca w swych pracach do młodzieńczych lat, przedstawiając rozdarcie emocjonalne między Polską a Stanami Zjednoczonymi, gdzie wyemigrowała jego rodzina. Konfrontuje ową sytuację ze wspomnieniami rozmów na skypie ze swoją mamą, która przekonywała go o potrzebie pogłębiania swojej wiary. W konsekwencji tworzy wizerunki Bozi, która staje się symbolem dobrego opiekuna. Pokazuje w swoich rzeźbach i rysunkach w jaki sposób rzeczywistość internetu zmieniła i zmienia międzyludzkie relacje, a od strony formalnej wpływa na przemiany w sztuce malarskiej.

NADA Miami
7 — 10.12.2017
www.newartdealers.org

Ice Palace Studios
1400 North Miami Avenue
Miami, FL 33136