DAMA Turyn 2017 / Honza Zamojski

2 — 5.11.2017

Ghostism

Przyjęło się przeciwstawiać tzw. sprawy duchowe materialności. Duchowość (spirituality), w potocznym rozumieniu, ma być krok wyżej od spraw doczesnych na metaforycznej drabinie potrzeb człowieka. Potrzeby ciała – zaspokajanie głodu czy potrzeba bezpieczeństwa, stawiane są niżej od potrzeb duszy (o ile taka istnieje) zarówno w aspekcie religijnym (Bóg) jak i tym racjonalnym (Piękno / Rozum). Rozwinięta duchowość ma być bezpiecznikiem, który chroni przeciętnego homo sapiens przed strachem przed śmiercią.

W kontekście tak rozumianej duchowości (spirituality), duchizm (ghostism) byłby jej negatywnym odbiciem, który obciąża umysły i krępuje działania. Dążenie do „absolutu” (boskiego lub racjonalnego) sprowadzałoby się do nieustannego odnoszenia się do przeszłości, która jest tylko i wyłącznie zbiorem faktów zapisanych na rozmaitych nośnikach i wyobrażeń będących interpretacją tychże faktów. Ghostism dla umysłu jest jak betonowe buty dla topielca, który może i widzi taflę wody, ale nie jest w stanie odbić się od dna. Ghostism staje w szeregu z wszystkimi -izmowymi przodkami (ancestors), stając się swoją własną karykaturą i nieudolnie naśladując ich dokonania, nazywając to reinterpretacją czy inspiracją.


Proponowany projekt jest kontynuacją wątków zawartych na wystawie „Ghostism” w galerii Osmos w Nowym Jorku (listopad 2016 / styczeń 2017). Równocześnie nowy projekt zawęża ikonografię do zdjęć i kurtyn, stwarzając sytuację opartą na przeciwieństwach, a nie na starannie rozplanowanej kompozycji. Z jednej strony surowa architektura drobnych magnetycznych rzeźb, pokazanych w olbrzymich powiększeniach, a z drugiej – półprzezroczyste, lejące się i pozbawione „ciała” kurtyny / duchy.

Seria zdjęć w dużych formatach oraz kurtyn wspólnie stworzą kompozycję w dużej mierze opartą na przypadku. Część zdjęć zostanie powieszona na ścianach, niektóre położone na podłodze, lub też oparte o ściany. Stworzona zostanie sytuacja, w której widz znajdzie się w „środku” tej kompozycji pozbawionej klarownych i wytyczonych granic.

DAMA Turyn
2 — 5.11.2017
www.d-a-m-a.com

Palazzo Saluzzo Paesana,
Via Bligny 2,
10122 Turin, IT