Konrad Smoleński / The Best Gallery / Zachęta – Narodowa Galeria Sztuki, Warszawa, 30.08-15.10.2017

www.zacheta.art.pl

Każda galeria dąży do tego, by określano ją mianem najlepszej. Z tematem tym zmierzyli się dowcipnie artyści z grupy Azorro, gdy w Berlinie poszukiwali dla siebie tytułowej The Best Gallery, takiej, w której chcieliby umieścić swoje prace. I być może znaleźli — film ten znalazł się w tym roku w kolekcji Zachęty.

Jako galeria wystaw czasowych Zachęta nie ma stałej ekspozycji, ale ten brak daje impuls do cyklicznego prezentowania fragmentów naszych zbiorów i pokazywania ich w różnych zestawieniach. Tym razem chwalimy się nowościami w dwóch salach galerii. Pokazujemy większość prac, które ostatnio trafiły do naszej kolekcji, udawadniając, że ich wybór nie jest przypadkowy, ponieważ osadzone są w kontekście dotychczasowej działalności Zachęty.

Od początku lat dziewięćdziesiątych postanowiono poszerzać kolekcję Zachęty o prace współczesnych twórców związane z programem wystawienniczym i edukacyjnym galerii. Uznano ten wybór za jednoczesną gwarancję jakości artystycznej i element wyróżniający te zbiory wśród kolekcji innych instytucji sztuki współczesnej. Decyzje zakupu prac podejmuje powołana w tym celu komisja zakupów. Opiniuje ona także dzieła przekazywane jako dary od artystów i donatorów pod kątem zgodności z profilem zbiorów oraz zwraca uwagę, by nowe prace korespondowały z dziełami już znajdującymi się w naszym posiadaniu, tworząc wspólne narracje i wchodząc ze sobą w dialog.

W budowaniu kolekcji Zachęty istotne jest konstruowanie rozbudowanego i różnorodnego obrazu współczesnej sztuki polskiej — również dzięki połączeniom, jakie tworzą się pomiędzy dziełami z kolekcji a niezwykle szerokim archiwum życia artystycznego gromadzonym przez dział dokumentacji Zachęty. Wśród tegorocznych nabytków znalazły się m.in. dary: rzeźby Jerzego Jarnuszkiewicza oraz obraz Tomasza Osińskiego — unikalne dzieła autorów dotychczas nieobecnych w naszych zbiorach. Prace Stefana Gierowskiego, Jacka Malinowskiego i Konrada Smoleńskiego natomiast doskonale uzupełniają zgromadzone dotąd prace tych artystów. Rozbudowujemy także konteksty historyczne. Z jednej strony włączyliśmy dzieła Olgi Wolniak czy Ewy Zarzyckiej, z drugiej, instalacją 15 Polish Painters, zainspirowaną działalnością wieloletniego dyrektora Programu Międzynarodowego MoMA Portera McCraya, przywołujemy istotny moment w polskiej historii sztuki przełomu lat pięćdziesiątych i sześćdziesiątych. Do naszych zbiorów trafiają także prace wystawiane lub produkowane przez Zachętę w związku z projektami realizowanymi zarówno w gmachu galerii, jak i w innych miejscach. Poza wspomnianymi już dziełami Konrada Smoleńskiego prezentowanymi na wystawie Bogactwo, filmem Jacka Malinowskiego Plama zrealizowanym przy okazji wystawy artysty Dwubiegunowo, włączyliśmy do zbiorów wideoinstalację C.T. Jaspera i Joanny Malinowskiej Halka/Haiti 18°48′05′′N 72°23′01′′ przygotowaną do Pawilonu Polskiego na 56 Międzynarodową Wystawę Sztuki w Wenecji, a także kilka prac pokazywanych na wystawie Common Affairs, która odbyła się w zeszłym roku w KunstHalle Deutsche Bank w Berlinie (prace wideo Anny Molskiej Platforma, Elżbiety Jabłońskiej Nowe życie oraz tytułowe The Best Gallery grupy Azorro i dopełniająca film praca tej grupy Samospełniająca się przepowiednia). Przy wyborze artystów z młodszego pokolenia dużą rolę odgrywa działalność Miejsca Projektów Zachęty. Donica Katarzyny Przezwańskiej była elementem wystawy Eksperyment łysogórski 50 lat później w MPZ i od tej pory na stałe zdobi wejście do galerii.

W zeszłym roku było głośno o naszej kolekcji za sprawą akcji crowdfundingowej Buduj z nami kolekcję Zachęty. Jej wielki sukces pokazał, że możemy liczyć na naszych widzów.

Rozwój zbiorów Zachęty jest możliwy także dzięki funduszom Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu Regionalne Kolekcje Sztuki Współczesnej i wsparciu stałych fundatorów: Fundacji Sztuki Polskiej ING oraz Towarzystwa Zachęty Sztuk Pięknych. Konsekwentnie będziemy budować ją dalej.