Wystawa SKONTRUM Ewolucje w warszawskiej Królikarni z udziałem Konrada Smoleńskiego

Zapraszamy na zbiorową wystawę w Muzeum Rzeźby w warszawskiej Królikarni, w której udział bierze Konrad Smoleński. Otwarcie wystawy będzie mieć miejsce 18 maja o godzinie 18:00. Zapraszamy! www.krolikarnia.mnw.art.pl

Przerwa wakacyjna. Zapraszamy ponownie od 20 sierpnia | Summer break. Gallery will be open from August 20th