Wojciech Puś / Głos ludzki, Francis Poulenc / Teatr Wielki – Opera Narodowa, Warszawa

www.teatrwielki.pl

Nowa opera w reżyserii Mai Kleczewskiej w Teatrze Wielkim – Operze Narodowej w Warszawie. Koncepcja przestrzeni, film, wideo: Wojciech Puś. Premiera: 16.04.2016

Przerwa wakacyjna. Zapraszamy ponownie od 20 sierpnia | Summer break. Gallery will be open from August 20th