Radek Szlaga / SYNDROM STENDHALA / Zona Sztuki Aktualnej, Szczecin, 13.11-05.12.2014

www.zona.akademiasztuki.eu

Tagi:
Przerwa wakacyjna. Zapraszamy ponownie od 20 sierpnia | Summer break. Gallery will be open from August 20th