Radek Szlaga / KOLEKCJA DRA WERNERA JERKE. WYBÓR / Atlas Sztuki, Łódź, 17.04-24.05.2015

www.atlassztuki.pl

Tagi:
Przerwa wakacyjna. Zapraszamy ponownie od 20 sierpnia | Summer break. Gallery will be open from August 20th