Prace Konrada Smoleńskiego w galerii Bałucka

W galerii Bałucka w Łodzi podczas wystawy “BE_CONSTRUCTIVE” zaprezentowane zostaną prace Konrada Smoleńskiego. Wystawa trwa od 10.11 do 04.12.2011. Kuratorem wystawy jest Przemysław Chodań. www.miejskagaleria.lodz.pl

Przerwa wakacyjna. Zapraszamy ponownie od 20 sierpnia | Summer break. Gallery will be open from August 20th