MAURYCY GOMULICKI, WOJCIECH PUŚ, IWO RUTKIEWICZ, ALEX URBAN / OD SZTUCZNEJ RZECZYWISTOŚCI DO SELFIE. AUTOPORTRET W POLSKIEJ SZTUCE WSPÓŁCZESNEJ / BWA WROCŁAW / 6.10.2017 – 26.11.2017

www.nowa.bwa.wroc.pl

“Wystawa prezentuje tożsamość polskich artystów współczesnych różnych pokoleń. Odwołuje się do tradycyjnej konwencji artystycznego autoportretu, za punkt wyjścia biorąc twórczość jednej z najważniejszych reprezentantek rodzimej neoawangardy, Natalii LL. To próba uchwycenia w przekroju strategii ważnych twórców ostatnich dekad, ich stosunku do tradycji, awangardowej siły redefiniowania rzeczywistości przez sztukę, zdolności przeciwstawienia się ekonomicznej przemocy i wyzwalającego poczucia humoru.
“Dziś nie potrzeba do tego ani blejtramu, ani gliny, ani żadnych nawet specjalnych umiejętności. Wystarczy palec. Wszystkie środki do jego powstania i publikacji mamy bowiem w kieszeni. Jednocześnie coraz mniejszą wagę przywiązujemy do prawdy tego obrazu, a nawet do prawdy w ogóle” – mówi kuratorka wystawy Anna Mituś.

Wystawie poświęcony będzie specjalny numer magazynu Biuro – Organ Prasowy BWA Wrocław z tekstami Jakuba Woynarowskiego, prof. Marty Leśniakowskiej, Zofii Krawiec i Romualda Demidenki.”

Przerwa wakacyjna. Zapraszamy ponownie od 20 sierpnia | Summer break. Gallery will be open from August 20th