Maurycy Gomulicki / Porcelandia / Królikarnia / 6-9 grudnia 2012

www.krolikarnia.mnw.art.pl

Przerwa wakacyjna. Zapraszamy ponownie od 20 sierpnia | Summer break. Gallery will be open from August 20th