Maurycy Gomulicki / PIRAMIDA / Wielokulturowość nie działa?, Kraków, 09.06.2015

www.wielokulturowosc.org

Przerwa wakacyjna. Zapraszamy ponownie od 20 sierpnia | Summer break. Gallery will be open from August 20th