Maurycy Gomulicki / LIVING SUGAR / Visual Park, ABC Gallery, Poznań, czerwiec 2016

www.abcgallery.pl

Przerwa wakacyjna. Zapraszamy ponownie od 20 sierpnia | Summer break. Gallery will be open from August 20th