Konrad Smoleński / THE ORDER IS RAPIDLY FADIN’ part two – action / Zachęta / 18.10.2012

www.zacheta.art.pl

Przerwa wakacyjna. Zapraszamy ponownie od 20 sierpnia | Summer break. Gallery will be open from August 20th