Konrad Smoleński / S.T.R.H. / CSW Łaźnia w Gdańsku / 21.06–18.08.2013

www.laznia.pl

Przerwa wakacyjna. Zapraszamy ponownie od 20 sierpnia | Summer break. Gallery will be open from August 20th