Konrad Smoleński / REZYDENCJA ARTYSTYCZNA / Muzeum Historii Żydów Polskich, Warszawa, 14.07-03.08.2014

www.jewishmuseum.org.pl

Przerwa wakacyjna. Zapraszamy ponownie od 20 sierpnia | Summer break. Gallery will be open from August 20th