Konrad Smoleński / OTWARTE MIASTO. FESTIWAL SZTUKI W PRZESTRZENI PUBLICZNEJ / Lublin, 23.06-20.07.2016

www.opencity.pl

Przerwa wakacyjna. Zapraszamy ponownie od 20 sierpnia | Summer break. Gallery will be open from August 20th