Konrad Smoleński, Aleksandra Waliszewska / THE TIME IS OUT OF JOINT / Asia Culture Centre, Gwangju, 08.04–17.04.2016

www.acc.go.kr

Przerwa wakacyjna. Zapraszamy ponownie od 20 sierpnia | Summer break. Gallery will be open from August 20th