Drozd, Smoleński, Stępiński, Szlaga w Londynie

Prace Grzegorza Drozda, Konrada Smoleńskiego, Maćka Stępińskiego oraz Radka Szlagi będzie można obejrzeć w ramach wystawy „They don’t know why, but they keep doing it” („Nie wiedzą dlaczego, ale robią to”) w londyńskim Waterside Contemporary od 9.10 do 5.11 Kuratorami wystawy są Piotr Sikora i Pierre d’Alancaisez. http://waterside-contemporary.com

Przerwa wakacyjna. Zapraszamy ponownie od 20 sierpnia | Summer break. Gallery will be open from August 20th