Bianka Rolando / W sercu kraju / Kolekcja Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie / 14.05.2013– 6.01.2014

artmuseum.pl