Angelika Markul / 400 MILLIARDS DE PLANÈTES / Bunkier Sztuki, Kraków, 04.09-29.09.2014

www.bunkier.art.pl

Przerwa wakacyjna. Zapraszamy ponownie od 20 sierpnia | Summer break. Gallery will be open from August 20th