Aleksandra Waliszewska / Galeria Filmu – Muzeum Narodowe Kraków / Pokaz 22 września 2012, 18:00

www.muzeum.krakow.pl

Przerwa wakacyjna. Zapraszamy ponownie od 20 sierpnia | Summer break. Gallery will be open from August 20th