Aleksandra Urban / PUPILE / Centrum Sztuki Współczesnej, Poznań, 24.05-01.07.2015

www.centreforarts.wordpress.com

Przerwa wakacyjna. Zapraszamy ponownie od 20 sierpnia | Summer break. Gallery will be open from August 20th