Aleksandra Urban i Aleksandra Waliszewska w Studio BWA Wrocław

Zapraszamy do odwiedzenia wystawy „Lisia nora”, w której udział biorą Aleksandra Urban oraz Aleksandra Waliszewska. Wernisaż odbędzie się 12.01.2012r. o godz. 19.00 w Studio BWA Wrocław. Ekspozycję można oglądać do 27.01.2012r. www.lisianoraa.blogspot.com

Przerwa wakacyjna. Zapraszamy ponownie od 20 sierpnia | Summer break. Gallery will be open from August 20th