Konrad Smoleński, Honza Zamojski/ Twisted Entities/ Museum Morsbroich/ 27 stycznia 2013 – 28 kwietnia 2013

www.museum-morsbroich.de

Przerwa wakacyjna. Zapraszamy ponownie od 20 sierpnia | Summer break. Gallery will be open from August 20th