Touched For the Very First Time

26.09. — 25.11. 2014

Zbiorowa wystawa „Touched For the Very First Time” jest prezentacją postaw artystycznych studentów ostatnich lat oraz absolwentów Państwowej Wyższej Szkoły Filmowej, Telewizyjnej i Teatralnej im. Leona Shillera w Łodzi.
Pierwsze gesty młodych artystów wywodzących się ze wspólnego środowiska są mianownikiem spajającym przygotowaną wystawę. Tworzą oni w różnorodnych mediach oraz z wykorzystaniem odmiennych strategii artystycznych. Podobnie tematyka, na której skupiają się młodzi twórcy, jest wieloraka i niejednoznaczna.
Głównym celem wystawy jest prezentacja indywidualnych prób artystów, którzy są świetnie zaznajomieni ze swoim warsztatem – bez umieszczania ich w sztywnych kategoriach i odgórnie narzuconej systematyce.

Wybór prac:
Wojciech Puś

Wystawa w ramach Warsaw Gallery Weekend 2014