Kaja Redkie — Ciało Niedoskonale Czarne

9.08 — 7.09.2018

Ciało doskonale czarne (black body) to nieistniejąca w rzeczywistości materia, która całkowicie pochłania światło – czerń absolutna. Tak samo wyidealizowana jak ciało doskonale białe, niemożliwa do uzyskania i przedstawienia. Jej idea jest początkiem rozważań nad naturą koloru – wieloznaczną, nieuchwytną i subiektywną.

Kolor to wrażenie, powstające w reakcji na promienie świetlne, padające na obserwowaną powierzchnię, a biel i czerń są jego skrajnymi przedstawicielami. W bieli równoważą się wszystkie inne kolory, a czerń jest ich zaprzeczeniem – brakiem kolorów. Te dwa przeciwieństwa rozpoczynają opowieść o właściwości, która nigdy nie pokazuje całej swojej mocy w pojedynkę, potrzebuje dopełnienia i kontrastu, by w pełni zadziałać.

Wrażenie koloru ulega nieustannym przekształceniom. Jego charakter jest zmienny, podporządkowany wpływowi otoczenia i niepowtarzalnemu odczuciu odbiorcy. Barwa każdej materii w jakimś stopniu różni się od wyobrażenia, które ją zazwyczaj opisuje. Nie da się przedstawić ani utrwalić jedynej właściwej postaci koloru. Jej doskonała forma nie istnieje.

Struktury odwzorowują materię płynną i zależną, stałą i właściwą sobie tylko w krótkim momencie odbioru. Tu czerń nie jest całkowitą czernią, a biel bielą. Ich niedoskonałość mówi o nich więcej niż niedościgniona idea.

To debiutancka wystawa Kai Redkie (ur. 1990) absolwentki Wydziału Grafiki na Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. Autorka zwraca uwagę na uniwersalne pojęcia określające malarstwo i odbiór obrazu. Kolor, kształt i ich symbolika, rola czasu i wrażenia, potrzeba rozwoju, dążenie do harmonii – to niektóre z kontekstów, w oparciu o które można rozpatrywać jej prace.

www.kajaredkie.com

Tagi: