Iwo Rutkiewicz – Ustawienia

05.04 — 10.05.2014

Wystawa Ustawienia Iwo Rutkiewicza jest prezentacją najnowszych prac malarskich artysty. Różnią się one pod względem techniki od jego wcześniejszej twórczości, jednak metoda koncepcyjna, jest analogiczna dla całego dorobku artysty. Zestawia on ze sobą dwa pojęcia, które nie tyle tworzą prostą opozycję, ale są wewnętrznie sprzeczne, pochodzą z zupełnie różnych rejestrów słownika.
W wypadku Ustawień Rutkiewicz stara się zestawić ze sobą wirtualność oraz materialność. Nie jest to proces łatwy, bowiem świat wirtualny nie jest po prostu niematerialnością, jest to „rzeczywistość”, która rządzi się zupełnie odmienną logiką.

Paralelna rzeczywistość wirtualna jest tłumaczona przez Rutkiewicza na język oraz środki malarskie. W jaki sposób bowiem zobrazować byty (bo trudno mówić w stosunku do tworów wirtualnych o rzeczach czy obrazach) z tak odmiennego porządku? Rutkiewicz wyciska na swoich obrazach logotypy, hasła czy adresy charakterystyczne dla internetowej rzeczywistości, nadając im, sprzecznie z ich naturalnym egzystowaniem, niezwykle materialny i haptyczny wymiar.

Interesująca w procesie przekładu jest zastosowana stylistyka, którą operują przedstawione prace. Rutkiewicz „materię” Internetu naznacza rdzawą farbą. Korodujące smugi patyny podkreślają wymiar wirtualności, o którym często zapomina się w coraz liczniejszych debatach na jej temat. W powszechnym wyobrażeniu Internet i sieć są rodzajem płynnego, niematerialnego obiegu informacji. Światem, który nie jest w niczym zakotwiczony i osnuwa naszą realność. Jednak wszystkie metadane, każdy kilobajt ma swoją materialną wagę. Wagę, którą przechowuje się na dyskach
i serwerach, ulokowanych w gigantycznych bankach danych zbudowanych z ton metalu. A metal, jak wszystko, narażony jest na procesy zewnętrzne. W świat Internetu, który wydaje się być wieczny i odporny na naszą rzeczywistość, Rutkiewicz wprowadza materialność, którą ta jest podskórnie skażona.