Angelika Markul — Showroom

05.02 — 15.03.2014

Fragment wystawy “Wyzwolone siły. Angelika Markul i współczesny demonizm”

Skażona promieniotwórczo strefa w Czarnobylu, marsjański pejzaż pustyni Atacama w Chile, spustoszona falą tsunami Fukushima stały się miejscami, w których Angelika Markul odnajduje przejawy działania nieokiełznanych sił. Czasami niewiadomego pochodzenia, częściej wyzwolone przez błędy ludzi czy uboczne skutki ludzkich działań, siły te oddziałują na nasz świat, zazwyczaj z niszczycielską mocą. Dlatego też budzą przerażenie i postrzegane są jako demoniczne.

Angelika Markul lokuje owe niszczycielskie i nieokiełznane siły poza kulturowymi kategoriami dobra i zła, ale jednocześnie rozpoznaje ich nieodpartą moc przyciągania. Ulegając im po trosze, ukazuje je nam, a nawet do pewnego stopnia wzmacnia, by współczesny demonizm mógł się ujawnić w mieszaninie fascynacji i niepokoju.

Wykonane przez artystkę obrazy, rzeźby, instalacje i filmy wideo zakomponowane są w sposób wywołujący przejmujące doświadczenie. Wystawa nie tylko stanowi refleksję nad nieokiełznanymi siłami, ale sama je również wyzwala.

[źródło: www.msl.org.pl]