Radek Szlaga — Złe Rysunki

Format: 11 x 15 cm, 12 p., soft cover
Publisher: Municipal Gallery in Poznań, 2007

Tags:
Przerwa wakacyjna. Zapraszamy ponownie od 20 sierpnia | Summer break. Gallery will be open from August 20th