Aleksandra Waliszewska

Format: 21 x 14 cm, 20 p., soft cover
Wydawca: My Dance The Skull, 2009

Przerwa wakacyjna. Zapraszamy ponownie od 20 sierpnia | Summer break. Gallery will be open from August 20th