Aleksandra Urban — Sztuczny miód

Format: 23 x 25 cm, 71 pp., soft cover
text: Ryszard Grzyb, Adriana Zimnowoda,
Publisher: Sosnowieckie Centrum Sztuki, 2016

Przerwa wakacyjna. Zapraszamy ponownie od 20 sierpnia | Summer break. Gallery will be open from August 20th