Radek Szlaga / Zwycięzca rankingu młodych polskich artystów “Kompas Młodej Sztuki 2012”

www.ekonomia24.pl

Tags:
Przerwa wakacyjna. Zapraszamy ponownie od 20 sierpnia | Summer break. Gallery will be open from August 20th