Radek Szlaga / MIGRACJE | KREACJE / Muzeum Emigracji w Gdyni, trasa SKM | Gdańsk – Sopot – Gdynia / 1-14.07.2013

muzeumemigracji.pl

Tags:
Przerwa wakacyjna. Zapraszamy ponownie od 20 sierpnia | Summer break. Gallery will be open from August 20th