Radek Szlaga / KANIBALIZM? O ZAWŁASZCZENIACH W SZTUCE / Zachęta – Narodowa Galeria Sztuki, Warszawa, 07.03-31.05.2015

www.zacheta.art.pl

Tags:
Przerwa wakacyjna. Zapraszamy ponownie od 20 sierpnia | Summer break. Gallery will be open from August 20th