Maurycy Gomulicki, Konrad Smoleński / ZBIORY WSPÓLNE / Galeria Arsenał, Białystok, 29.03-03.05.2015

www.galeria-arsenal.pl

Przerwa wakacyjna. Zapraszamy ponownie od 20 sierpnia | Summer break. Gallery will be open from August 20th