Maurycy Gomulicki, Aleksandra Urban, Aleksandra Waliszewska / ZŁOTY WIEK. KOLEKCJA VINYL CANVAS / BWA Wrocław, Galeria Dizajn, 15.05-21.06.2014

www.bwa.wroc.pl

Przerwa wakacyjna. Zapraszamy ponownie od 20 sierpnia | Summer break. Gallery will be open from August 20th