Konrad Smoleński w Galerii Miejskiej Arsenał w Poznaniu

New works by Konrad Smoleński „FV04” and „Run riot” are shown on exhibition „Guerillias” at Arsenal Municipal Gallery in Poznan PL 13/05-12.06.2011. Exhibition is curated by Anna Czaban. www.arsenal.art.pl

Przerwa wakacyjna. Zapraszamy ponownie od 20 sierpnia | Summer break. Gallery will be open from August 20th