Konrad Smoleński / RO/ZŁĄCZENIA / Kuad Gallery, Stambuł, 05-26.06.2014

www.kuadgallery.com

Przerwa wakacyjna. Zapraszamy ponownie od 20 sierpnia | Summer break. Gallery will be open from August 20th