Konrad Smoleński / REZYDENCJA ARTYSTYCZNA / Muzeum Historii Żydów Polskich, Warszawa, 14.07-03.08.2014

www.jewishmuseum.org.pl