Konrad Smoleński / OTWARTE MIASTO. FESTIWAL SZTUKI W PRZESTRZENI PUBLICZNEJ / Lublin, 23.06-20.07.2016

www.opencity.pl