Konrad Smoleński artystą miesiąca magazynu Monopol

We are pleasured to announce that Konrad Smoleński was chosen an Artist of the Month January of a german magazine Monopol. www.monopol-magazin.de

Przerwa wakacyjna. Zapraszamy ponownie od 20 sierpnia | Summer break. Gallery will be open from August 20th