David Krňanský, Martin Lukáč, Julius Reichel / Black Hole Generation w Galerii Leto / Magazyn Szum

www.magazynszum.pl

At Szum Magazine you could see documentation of our exhibition: David Krňanský, Martin Lukáč, Julius Reichel ‘Black Hole Generation – Nuance Freshovosti’.

Przerwa wakacyjna. Zapraszamy ponownie od 20 sierpnia | Summer break. Gallery will be open from August 20th