Angelika Markul, Bianka Rolando, Wojciech Puś / NOT FAIR / Piktogram, Warszawa, 11-13.12.2015

www.piktogram.org

Przerwa wakacyjna. Zapraszamy ponownie od 20 sierpnia | Summer break. Gallery will be open from August 20th