Angelika Markul, Aleksandra Waliszewska / ZUZANNA GINCZANKA. TYLKO SZCZĘŚCIE JEST PRAWDZIWYM ŻYCIEM… / Muzeum Literatury, Warszawa, 29.10.2015-29.02.2016

www.muzeumliteratury.pl