Konrad Smoleński, Aleksandra Waliszewska / FESTIWAL NARRACJE 6 / Gdańsk, 15-16.11.2014

www.narracje.eu

Przerwa wakacyjna. Zapraszamy ponownie od 20 sierpnia | Summer break. Gallery will be open from August 20th