Aleksandra Urban / SZTUCZNY MIÓD / Galeria Extravagance, Sosnowieckie Centrum Kultury, Sosnowiec, 26.02-26.03.2016

www.zameksielecki.pl

Przerwa wakacyjna. Zapraszamy ponownie od 20 sierpnia | Summer break. Gallery will be open from August 20th