Aleksandra Urban / DESTINESIA / Stephen Romano Gallery, Nowy Jork, 02.06-29.07.2016

www.shishigami.com

Przerwa wakacyjna. Zapraszamy ponownie od 20 sierpnia | Summer break. Gallery will be open from August 20th