Art Brussels 2014 / Angelika Markul, Radek Szlaga, Konrad Smoleński

PRIMARY IMAGES / Art Brussels 2014, Bruksela

Angelika Markul, Konrad Smoleński, Radek Szlaga

25 — 27.04.2014

PRIMARY IMAGES / Art Brussels 2014, Bruskela — Angelika Markul, Konrad Smoleński, Radek Szlaga

 

 
Nawiązywanie do pierwotnych aspektów działania (i oddziaływania) sztuki jest elementem spajającym twórczość trójki niezwykle zróżnicowanych artystów: Angeliki Markul, Radka Szlagi i Konrada Smoleńskiego. Określenie „pierwotny” nie odwołuje się w tym wypadku do prymitywności, ale raczej do eksploracji autentyczności przekazu artystycznego. Ich autentyczność skupia się na operowaniu silnym ładunkiem emocji, który albo popycha do działania i jest przyczyną stworzenia dzieła, lub przenika widza, który zostaje wystawiony na afektywne działanie sztuki. Angelika Markul w swoich poszukiwaniach współczesnego demonizmu zagłębia się w miejsca naznaczone nieokiełznaną siłą, samoistną lub sprowokowaną przez człowieka. Niepokój oraz wątpliwości kłębią się w instalacjach Markul i zaczynają otaczać krążącego wśród nich widza. Wizualno-akustyczne eksperymenty Konrada Smoleńskiego przekraczają bezpieczny dystans dzielący zwykle odbiorcę od dzieła. Drgania, wibracje i fale dźwiękowe agresywnie ingerują w cielesność, wywołują strach, rozdrażnienie i ból nie pozwalając widzowi na bierną obecność. Radek Szlaga w malarstwie odkrywa prymarną funkcję komunikacyjną – język wizualny staje się podstawą, pierwszą platformą przekazywania emocji. Emocji, które nie są ograniczone przez zeschematyzowaną gramatykę, ale czystą reakcją na rzeczywistość. Przenikające się formy, narracje, eksperymenty w warstwie wizualnej korelują z pierwotnymi formami kontaktu i wymiany odczuć, których personifikacją staje się neandertalczyk.